Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Online Impactsessies

Aanleiding

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is een ecosysteem van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen voor het bereiken van een gezamenlijk doel:

Van Nederland één van de eerste landen ter wereld maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen in 2030.

Dit doen zij door de stakeholders continue in contact te zetten met nieuwe partijen en te prikkelen na te denken over oplossingen om voedselverspilling te verminderen. Vaak gaat dit gepaard met workshops en andere fysieke evenementen. Nu was de vraag hoe dit te doen in een tijd waar dit niet mogelijk is.

Doelstellingen

  • Verbinden van en in contact blijven met stakeholders van stichting Samen Tegen Voedselverspilling
  • Nieuwe initiatieven en samenwerkingen tot stand brengen
  • Stakeholders op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom initiatieven m.b.t. verminderen van voedselverspilling in Nederland
  • Impact en initiatieven laten zien aan Nederland

Aanpak

Organisatie van twee-wekelijkse Online Impactsessies via Zoom, waar verschillende experts en stakeholders van de stichting en andere geïnteresseerden in het verminderen van voedselverspilling aan deelnamen. Van de opnames van de Impactsessies werden vervolgens webinars, podcasts en content voor sociale media geproduceerd.

Elke sessie had een eigen, relevant thema en diende – naast het informeren van de deelnemers – om actief het gesprek aan te gaan en gezamenlijk tot nieuwe initiatieven en oplossingen te komen.

Ook zorgden de sessies voor verhoogde interactie tussen en betrokkenheid van de stakeholders.

Opzet Online Impactsessies

De sessies zijn geleverd met verschillende uitingen:

Communicatieflow

Elke Online Impactsessie opgesplitst bestaat uit vier onderdelen:

  • Emailcampagne
  • Productie sessie (online event)
  • Contentproductie (webinar en podcast)
  • Follow-up

Online impact sessie
Uitnodiging online impactsessie van stichting Samen tegen Voedselverspilling
Aanmeldpagina stichting Samen tegen Voedselverspilling
Online sessies landingspagina

Bekijk meer cases van Samen Tegen voedselverspilling

Carola Schouten en de Food Waste Challenge van Samen Tegen Voedselverspilling
Impact tijdens de Horecava 2020
Logo samen tegen voedselverspilling dat samenwerkt met marketingcommunicatie bureau brandXtension.
Communicatiestrategie b2b