Rijksoverheid

Communicatie, standontwerp & realisatie

Aanleiding

Het onder de aandacht brengen bij een relevante doelgroep van het Persoonlijke overzicht Kind krijgen dat de overheid heeft samengesteld voor alle inwoners van Nederland met een kind op komst.

Projectomschrijving

Als je een kind verwacht, komt er veel op je af. Naast de naam, kleur van de kinderkamer en/of het type kinderwagen, zijn er talloze dingen waar je recht op hebt en die je moet regelen als er een kind op komst is. Rijksoverheid wil tijdens de Negenmaandenbeurs makkelijk bereikbaar zijn om vragen te beantwoorden en zwangere vrouwen en hun partners met een overzichtelijke checklist helpen.

Aanpak

Het project bestond uit een aantal fases:

  • Kick-off meeting om de wensen van alle belanghebbenden te inventariseren;
  • Oplevering van een algemeen plan van aanpak;
  • Bepaling de gezamenlijke doelstellingen;
  • Opstellen van het communicatieplan;
  • Uitwerking van praktische zaken zoals het ontwerp van de stand en de visuals inclusief ontwikkeling van aanvullende communicatiematerialen.

Verzoek

Kunnen jullie onze teams ondersteunen met het verzorgen van:

  • Een gezamenlijk plan van aanpak, waaronder een geïntegreerd communicatieplan inclusief PR-plan;
  • Het standontwerp en de productie van de stand op een duurzame manier (waarbij gebruik wordt gemaakt van zoveel als mogelijk herbruikbare materialen);
  • Ondersteuning van onze teams gedurende de beursdagen.

Het project betreft een onderdeel binnen de belangrijke levensgebeurtenissen en is een samenwerking van het Ministerie van Algemene Zaken, De Belastingdienst, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Volksgezondheid en Sport samen.

Resultaat

  • Zichtbaarheid van de overheid. Rijksoverheid heeft hiermee laten zien dichtbij de doelgroep te zijn en makkelijk te benaderen
  • Awareness gecreëerd bij een zeer relevante doelgroep