https://www.brandxtension.nl Het merkactivatie bureau voor merken met lef Wed, 07 Feb 2018 21:36:11 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.4 Het merk als ‘waarneembare’ perceptie https://www.brandxtension.nl/het-merk-als-waarneembare-perceptie/ https://www.brandxtension.nl/het-merk-als-waarneembare-perceptie/#respond Wed, 24 Jan 2018 09:02:15 +0000 https://www.brandxtension.nl/?p=3706 Merkervaringen raken een emotionele snaar en nestelen zich stevig in het brein. Consumenten hechten steeds meer waarde aan onvergetelijke ervaringen en minder aan materiële zaken....

Lees meer

The post Het merk als ‘waarneembare’ perceptie appeared first on  .

]]>
Merkervaringen raken een emotionele snaar en nestelen zich stevig in het brein. Consumenten hechten steeds meer waarde aan onvergetelijke ervaringen en minder aan materiële zaken. Zeker als het gaat om Instagrammable moments to share.

De blogpost ‘Merken bestaan niet’ van Andy Mosmans inspireerde Norbert Mirani tot het maken van een aanvullende zienswijze.

Kennis ontstaat door voort te borduren op bestaande inzichten of door theorie ter discussie te stellen. Blogpost ‘merken bestaan niet’ van Andy Mosmans inspireerde me tot het maken van een aanvullende zienswijze. De ondertitel van zijn blog luidt: Het zijn ‘hardwired’ associatienetwerken in het brein. Kort samengevat komt het erop neer dat het gaat om ontastbare mentale constructen, die symbolisch wel degelijk betekenis geven aan ons bestaan. Onderstaande zienswijze is tot stand gekomen door aanvullend het werk van Berger & Luckmann (een verhandeling in de sociologie van kennis), technologische vooruitgang, de experience economy en ‘tastbare’ memories in ogenschouw te nemen.

Mentale constructies en onderbewust
Merken zijn mentale constructen, je kunt ze niet vastpakken. Bekend terrein. Hetzelfde geldt voor Damasio’s somatic markersengrams en intuïtieve ‘rationele’ merkkeuzes, die vooraf door ons onderbewuste zijn ingegeven, en pas daarna zijn ge-postrationaliseerd. En tot slot het inzicht dat merken, die zich weten te nestelen in het wijdvertakte netwerk van neuronen in het onderbewuste, zich in een bevoorrechte positie bevinden. Als gevolg van onderlinge connecties wordt zo’n merk geheractiveerd en steviger verankerd in het brein. Tot zover enkele bekende theorieën.

Werkelijkheid, taal en symbolen
In het gelauwerde werk The Social Construction of Reality (SCR) wordt uiteengezet dat ‘de werkelijkheid’ een constructie is, voorgekomen uit concepten en mentale representaties door mensen en groepen. Taal speelt daarbij een belangrijke rol. Het is in staat de werkelijkheid te overstijgen.

Dankzij woorden kunnen we bijvoorbeeld niet alleen kenbaar maken over welk product we het hebben, we kunnen er ook dromen mee duiden (vgl. ‘de imaginaire orde’) of de oorzaak van een conflict mee uitleggen. Taal maakt het mogelijk betekenis en ervaring over te dragen aan volgende generaties.

Zo wordt ‘de werkelijkheid’ een dynamisch proces. De reden dat ‘de werkelijkheid’ steeds tussen aanhalingstekens is geplaatst heeft te maken met de latere constatering door critici dat de SCR-theorie self-defeating is. Simpel gezegd, ‘het hele idee van de sociale constructie van werkelijkheid is zelf een SCR (en zodoende dus geen waarheid).’ Het bevat desondanks interessante redeneringen en staat in de top 5 meest belangrijke boeken categorie sociale wetenschappen 20e eeuw.

De klassieker Rituals, Politics, & Power gaat onder meer in op de maatschappelijke functie van rituelen en symbolen. Rituelen vinden plaats in het bijzijn van belangrijke anderen, het is een sociaal controlesysteem dat doorgaans gepaard gaat met symboliek. Denk aan de Ku Klux Klan. Zo ontstaat een ordening van groepen, een ‘index van de maatschappij.’ Voor Hitler waren mass-rallies cruciaal. Hij doelde daarmee op the powerful effect of the suggestive intoxication. Er is geen ontkomen aan. Wie meedoet wordt geestelijk gevangen en daarmee onderdeel van de groep.

Wie de klassieker leest door een merkbril ziet al snel parallellen. Het feit dat de impact van deelname aan gebeurtenissen met gelijkgestemden zo krachtig is valt te verklaren uit het aangename gevoel dat mensen ervaren onderdeel uit te maken van het geheel (vergelijk onder anderen Maslow en Reiss). De sfeer en energie zorgen voor salience in memory.

Tijdens de Franse Revolutie werden festivals gebruikt als mechanisme voor betrokkenheid van de massa. Pinkpop, het muziekfestival rond Pinksteren, waar tienduizenden gelijkgestemden samenkomen om volledig in de ervaring te worden meegezogen, is wat dat betreft geschikt eigentijds vergelijkingsmateriaal. Om het groepsgevoel, solidariteit, te vergroten dragen festivalgangers typerende Pinkpop-hoedjes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat merkbelevenissen dankzij de intensiteit ervan in de belangstelling staan.

Positieve merkervaringen raken een emotionele snaar en nestelen zich stevig in het brein. Welvarende consumenten hechten steeds meer waarde aan onvergetelijke ervaringen en minder aan materiële zaken. Belevenissen zijn de nieuwe luxegoederen. Zeker als het gaat om Instagrammable moments to share.

Tastbare memories & technologie
Als grondlegger van The Experience Economy constateert Joe Pine dat er in toenemende mate over ‘remarkable memories’ wordt gesproken alsof het om tastbare dingen gaat. Oorzaak is de voortschrijdende technologie. De beste momenten van een ervaring worden met een simpele klik vastgelegd op de mobiel. Oftewel, wat vroeger ‘memoreren aan een herinnering’ was, is geëvolueerd tot ‘kijken naar een plaatje (digitaal, of afgedrukt als foto).‘ Dat betekent dat de nieuwe standaard voor experience design moet zijn: zorg dat jouw experience zo meeslepend is dat niemand zich kan bedwingen naar de mobiel te grijpen.

Merken
Merken zijn mentale constructen en symbolen. Verder kunnen we er producten mee duiden. En, als er twee van bestaan kunnen we dankzij taal aangeven waar onze voorkeur naar uitgaat: bijvoorbeeld Pepsi of Coca-Cola. Bij dit woordgebruik gaat het om tastbare representaties van producten. Bij een belevenis is dit een ander verhaal. Desondanks, is Pinkpop wel degelijk een merk.

Dat geldt ook voor Star Wars. De acteurs bestaan, fans kunnen de pakken kopen en zelfs op reis gaan naar de bestaande filmlocaties waar echt gefilmd is. Zoals hierboven verwoord kan een memory tegenwoordig ‘tastbaar’ worden gemaakt, en hoewel Star Wars science-fiction is, is het meer dan een abstract ontastbaar verhaal. In deze gevallen zou gezegd kunnen worden dat het voorbeelden zijn van ‘waarneming is realiteit’, wat in werkelijkheid een gemoedstoestand is en geen ‘waarheid.’ Het moet zijn ‘perceptie is geloof’ en (merk)percepties is wat bedrijven pogen te beïnvloeden in de hoofden van huidige en potentiële klanten. Deze percepties voeden op hun beurt mentale (merk)constructen.

Semantische discussie en zienswijze
Het in stand houden van de maatschappij blijkt een dynamisch proces. Daarin spelen rituelen, geïnterpreteerd als gemeenschappelijk gedrag, symbolen en taal een cruciale rol. Vanuit deze basis kan een vergelijking worden gemaakt met merken en tastbare memories. Aangezien de voortschrijdende technologie het mogelijk maakt herinneringen te vangen is de vraag gerechtvaardigd of er anno nu een aanvullende kijk op merken mogelijk is. Of is ‘mentale constructen’ nog altijd toereikend?

Het geheel overziend zou taal ‘de begrippentwist’ kunnen oplossen. De discussie zou dan niet gaan over woorden (ontastbare representaties in het brein) maar ook over tastbare representaties van woorden (‘waarneembare realiteit’), die het gebruik en bestaan van ontastbare woorden rechtvaardigen. Deze theoretische verhandeling, in aanvulling op de genoemde voorbeelden, verruimt de bestaande zienswijze tot een variant waarin ruimte is voor ‘waarneembare’ percepties. Dat onderschrijft bovendien dat onze (merk)maatschappij een dynamische orde is

brandXtension is zich hiervan bewust en gaat mee met dit dynamisch proces. Wat Norbert hierboven vermeldt is een mooi doel; dat je de experience zo meeslepend maakt dat ze hun mobiel uberhaupt vergeten. Dat zou in deze tijd toch wel iets bijzonders zijn, maar wij houden er ook rekening mee dat een mobiel een goede online marketingtool is. Maar zo bekijken we eerst het doel van een klant voordat wij een plan van aanpak maken.

 

 

The post Het merk als ‘waarneembare’ perceptie appeared first on  .

]]>
https://www.brandxtension.nl/het-merk-als-waarneembare-perceptie/feed/ 0
Experiential Marketing & Influencers https://www.brandxtension.nl/experiential_marketing_influencers/ https://www.brandxtension.nl/experiential_marketing_influencers/#respond Tue, 12 Dec 2017 11:14:09 +0000 https://www.brandxtension.nl/?p=3276 The post Experiential Marketing & Influencers appeared first on  .

]]>

Experiential marketing en influencer marketing hebben volop belangstelling van marketeers. In 2018 gaat dat door. Waar komt die aantrekkingskracht vandaan en waarom spreekt het de doelgroep aan?

Belevenissen zijn vrijwillig, persoonlijk en involvererend, en influencers zijn echte mensen. Juist nu ICT dominanter wordt stijgt de behoefte aan echt menselijk contact.
Influencers koppelen aan een belevenis is een inmiddels niet meer weg te denken methode om merken onder de aandacht te brengen via social media. Met name jongere generaties hechten meer waarde aan ervaringen dan producten. Zeker als ze die momenten 24/7/365 kunnen delen met hun peers; van shareable-moments-of-fun tot Instagrammable Food. Dat betekent dat reclamemakers door een andere bril naar reclame moeten gaan kijken om impact te realiseren. Werken met influencers is vergelijkbaar met ‘face-to-face’ reclame. Koppel je dit aan een unieke ervaring, dan heeft dit een multiplier effect. Hoe pak je dit aan? Enkele tips:

#1. Match influencer en merk
Ga zorgvuldig te werk bij het selecteren van de juiste influencer. Maak een selectie en streep af. Want, geen juiste match betekent dat de boodschap niet is aangekomen bij de doelgroep. Zonde van je budget. Hoe erg is overlap? Zolang het merk en de influencer dezelfde boodschap en hetzelfde gevoel overdragen kan herhaalde blootstelling de impact vergroten. Onthoud ook dat je soms beter een gepaste, kleinere, influencer kan inzetten met een kwalitatief hoogwaardig bereik, dan een dure grote met voor jou veel waste.

#2. Interactie en persoonlijk contact
Persoonlijk contact en interactie met influencers vergroot het succes van je campagne of activatie. Organiseer een meet & greet, workshop of een masterclass. Involveer de doelgroep. Voorbeeld: het brei-evenement van Zeeman. brandXtension organiseerde en produceerde de haak- en breicafés in Utrecht en Antwerpen. Influencers en de pers werden uitgenodigd met als resultaat veel free publicity. Zeeman is aanvullend een samenwerking aangegaan met de twee dames van Club Geluk, en hebben zelfs samen het Brei boek uitgegeven. De dames van Club Geluk sloten perfect aan bij de doelgroep van Zeeman. Zij maakten voornamelijk video tutorials over de haak- en breigaren van Zeeman, op een leuke en humoristische manier. Ze vertelden hoe je bijvoorbeeld een zeemeerminnen deken kan breien met behulp van de nieuwe haak- en breiartikelen en het Haken en Breien boek van Zeeman. Als iemand dit op YouTube ziet en deze toegevoegde waarde kan gebruiken, zal zij niet alleen Zeeman bezoeken maar ook zal de merkperceptie positief worden beïnvloed. Voor hen die het geluk hadden de dag te ervaren zal het een herinnering zijn om nooit te vergeten. Lees hier meer over het Zeeman evenement.

#3. Duurzame samenwerking
De moderne consument leeft in een commerciële content driven hypermaatschappij. Die laat zich niet zomaar raken door de zoveelste reclame die op hem of haar wordt afgevuurd. We willen vermaakt en verrast worden, we willen iets meemaken, iets voelen, ergens bij betrokken worden. En het mooie is, je gevoel kun je niet uitschakelen, dit is zodoende de meest directe manier om mensen intens te raken. Ook influencers geven zo’n gevoel van directe menselijke betrokkenheid. Geen vluchtig kortstondig (merk)contact maar volwaardig. Niet kortstondig maar volwaardig. Geloofwaardigheid is een belangrijke succesfactor. Als de match tussen influencer en merk daar is, dan zal een langdurige samenwerking meer authenticiteit uitstralen. Het is niet geloofwaardig als een influencer dezelfde producten van verschillende concurrenten aanprijst; de meeste (succesvolle) influencers zullen dit dan ook niet doen.

Meer inspiratie? klik hier voor de blog van Kevin Kukk, President OVX Events

The post Experiential Marketing & Influencers appeared first on  .

]]>
https://www.brandxtension.nl/experiential_marketing_influencers/feed/ 0
Inspiratie van de Efteling voor customer experience https://www.brandxtension.nl/inspiration-from-the-efteling-2/ https://www.brandxtension.nl/inspiration-from-the-efteling-2/#respond Tue, 10 Oct 2017 08:21:37 +0000 https://www.brandxtension.nl/inspiration-from-the-efteling-2/ The post Inspiratie van de Efteling voor customer experience appeared first on  .

]]>

Jaarlijks trekt de Efteling 4,86 miljoen bezoekers, die het park waarderen met een 8,65 als rapportcijfer Ook heeft het park heeft een naamsbekendheid in Nederland van 99 procent. Hoe krijgen zij dit voor elkaar?

De focus ligt bij het creëren van een buitengewone ervaringen en herinneringen. De Efteling was al met customer experience en storytelling bezig voordat dit überhaupt termen waren in de marketingliteratuur.

Om deze marketingconcepten uit te leggen, zullen we de Efteling gebruiken als een fantastisch voorbeeld van hun succesvolle implementatie.

De ervaring van een klant komt voort uit een reeks interacties tussen een klant en een product, een bedrijf of een deel van de organisatie die een reactie veroorzaakt. Deze ervaring is persoonlijk en omvat de betrokkenheid van de klant op verschillende niveaus (rationeel, emotioneel, fysiek en geestelijk).

Het gaat veel verder dan een marketingstunt. Het gaat om het creëren van een uniek en een onderscheidend kenmerk wat de klant als een buitengewone belevenis ervaart, wat per definitie meer actief en intens is.

De Efteling zorgt dat elke touch-point een unieke belevenis is. Bijvoorbeeld in de rij voor een attractie worden er verhalen en muziek afgespeeld die betrekking hebben op de desbetreffende attractie. Deze afleiding maakt de lange wachttijd zowel acceptabel als plezierig (Hui, Tse & Zhou, 2006). De Efteling verstrekt ook altijd informatie over de wachttijden, dat helpt om frustratie te voorkomen. (Hui & Tse, 1996).

Zelfs in het restaurant weet de Efteling er een sprookje van te maken. In het midden van het restaurant staat een enorme (imitatie) oven met klapdeuren en zingende en fluitende potten en pannen. Zo nu en dan ontploft de oven, dat leidt tot veel aandacht en grote verbazing tot de klanten. Dit is nou precies die geweldige storytelling van de Efteling.

Daarnaast streeft de Efteling naar de “peak-end rule”. Het is de gewoonte van mensen om, als ze aan een ervaring terugdenken, niet aan de totale ervaring te denken. Je herinnert deze ervaring alleen op basis van bepaalde details; het hoogtepunt en het einde. De Efteling ziet haar attracties als de hoogtepunten en zorgt extra voor een positieve eindervaring.

Als gasten het park verlaten, vaak uitgeput en gedesoriënteerd, worden ze begeleid door het personeel van de Efteling. Er zijn ook plannen om een augmented reality in de parkeerplaatsen te creëren om het avontuur nog meer impact te geven.

Kortom; de Efteling optimaliseert een buitengewone ervaring voor de klanten en faciliteert zo hun terugkeer naar het park.

Dit is een mooi voorbeeld van het project wat wij samen met Intratuin hebben gedaan op Schiphol, tijdens de ‘Welkom Thuis’ campagne. We zorgden ervoor dat de touch-points op Schiphol een opeenstapeling van positieve belevenissen was – van de aankomst bij de bagagehal, het wachten bij een kleurrijke bagageband tot aan de thuiskomst met een flyer in de hand waarmee een gratis plant afgehaald kon worden bij een Intratuin vestiging. Dit leidde tot een onvergetelijke ervaring voor de reizigers die normaliter in een kleurloze bagagehal aankomen na hun vakantie. Leuke bijwerking van dit project was ook dat de planten- en bloemenzee ook een positieve uitwerking bleken te hebben op het humeur van de medewerkers van Schiphol.

Lees hier meer over dit project.

The post Inspiratie van de Efteling voor customer experience appeared first on  .

]]>
https://www.brandxtension.nl/inspiration-from-the-efteling-2/feed/ 0
Wat zijn de succesfactoren van event marketing? https://www.brandxtension.nl/succesfactoren-event-marketing/ https://www.brandxtension.nl/succesfactoren-event-marketing/#respond Sun, 29 Oct 2017 18:51:25 +0000 https://www.brandxtension.nl/?p=2427 The post Wat zijn de succesfactoren van event marketing? appeared first on  .

]]>

Wat zijn de succesfactoren van event marketing? Waar kun je aan denken om de impact te vergroten? Hiervoor blijken een aantal algemene succesfactoren te gelden, en die willen we graag met je delen.

Hiervoor gaan we eerst even naar de theorie van Peelen en Wiegerink (2013). Zij benoemen in hun boek Eventmarketing verschillende factoren. Deze komen grotendeels overeen met wat wij in de praktijk hebben geleerd èn hebben gezien. Want uiteraard bezoeken wij menig event en zijn we regelmatig op congressen te vinden. De factoren die cruciaal zijn voor het gewenste resultaat worden hieronder benoemd:

 1. Zie events als een onderdeel van de marketingcommunicatie mix
  Een evenement is geen ‘los’ onderdeel, maar een belangrijk middel binnen de marketingcommunicatie mix, en zal naast andere communicatiemiddelen ingezet worden. Belangrijk is om een lijn aan te houden en consistent te communiceren over alle kanalen. Events kunnen, mits strategisch goed ingezet en ingepland, een enorme bijdrage leveren aan de realisatie van de juiste merkpropositie, klantbehoud- en retentie, verkoop- en organisatiedoelstellingen.
 2. Stel bij het eventontwerp de belevingswereld van de ontvanger/ de doelgroep centraal
  De stelregel hierbij is dat je je inleeft in de belevingswereld van de bezoeker. De bezoeker (of jouw klant) staat centraal. Vanuit dit perspectief kun je een betekenisvolle ervaring ontwerpen. Volgens Peelen en Wiegerink (2013) hebben mensen de behoefte te ontdekken, te onderzoeken, te leren, te presteren, grenzen te verleggen en zich te ontplooien. Een evenement is bij uitstek het geschikte middel om in deze behoefte te voorzien, en ze daarbij te binden aan jouw merk.
 3. Zorg voor een perfecte uitvoering
  Denk van te voren na over het hele proces en breng dit in kaart. Niet alleen van het event en de organisatie van het event zelf; Een goed event valt of staat met de juiste voorbereiding, en ook het resultaat hangt af van de zorg nà het event. Het gehele traject van voor, tijdens en nà, hoort bij de uitvoering. Wij zijn er helaas maar al te vaak getuige van geweest dat de opvolging van het event (bijvoorbeeld het nabellen van de verse leads) door een account team achterwege bleef. De oplossing hiervoor is om van te voren alle taken helder te formuleren en die aan personen toe te kennen.
 4. Meet het effect van een event of merk activatie
  Ook hierbij is het van belang om van te voren helder te hebben welke doelstellingen er gehaald moeten worden; met welk resultaat zijn we blij? En tegen welke kosten en inspanningen? Daarbij kun je kijken naar zowel kwantitatieve data (aantal bezoekers, aantal ingeschreven bezoekers, etc), als kwalitatieve data. Om dit goed in kaart te brengen, helpen wij klanten ook met het vergaren en analyseren van deze data. Op deze manier kan de ROI van een event expliciet gemaakt worden. Evalueer altijd; ook al is het de eerste keer en kan het wat lastiger zijn op voorhand doelstellingen te formuleren.
 5. Streef naar waardecreatie
  Zorg ervoor dat de bezoekers worden verrijkt. Tegenwoordig kun je je tijd aan zoveel zaken spenderen; zorg er daarom voor dat jouw event waarde toe voegt, en de de bezoeker iets ‘mee naar huis neemt’ dat waardevol is. Dat kan een unieke ervaring, relevante kennis, of een belangrijk inzicht zijn.

Daarnaast zijn volgens ons ook de volgende factoren van groot belang

 1. Deel je succes intern
  Vanuit eigen ervaring weet ik dat een event, omdat het vaak een onderdeel is van een groter project of campagne, soms wat lastig zichtbaar is binnen een organisatie. Terwijl dat ontzettend zonde is, want een event geeft vaak een gevoel van trots en verhoogt de betrokkenheid bij een merk, en dat geldt ook voor collega’s buiten de marketing- en sales afdeling. Deel daarom de successen, of de milestones binnen de organisatie op een creatieve manier! Zo werden er bijvoorbeeld tijdens de aanloop naar een event, als onderdeel van een online campagne, aan iedereen chocolaatjes met een kaartje eraan uitgedeeld toen de eerste 20.000 likes op Facebook waren gehaald. Dit gaf een enorme boost intern, waardoor ook de interne promotie en waardering van het event omhoog ging.
 2. Selecteer de juiste mensen
  Last but not least; geef ‘de menselijke factor’ binnen je evenement de juiste aandacht. Tijdens het event wil je de positieve energie en enthousiasme over laten komen op de bezoekers. Zet hiervoor het team in, bestaande uit mensen die het fantastisch vinden om anderen in de watten te leggen, en die dol zijn op jouw klanten.

Alle hierboven genoemde factoren zijn ook van toepassing (hetzij in een iets andere vorm) op online events. Wij zien ook de trend dat off- en online events steeds meer in elkaar overlopen. Events genereren interessante, authentieke content voor de andere communicatiekanalen. Nu Facebook de komende jaren veel in gaat zetten op video, is het zeer interessant voor merken om daar op in te halen. In de apps voor Facebook, Messenger, Instagram en Whatsapp komen (betere) mogelijkheden om eenvoudig live video’s op te nemen en te plaatsen. Gebruikers kijken al veel meer video en zetten vergeleken met een jaar geleden zelf vier keer zoveel live video’s op de diverse platforms van Facebook (Bron: FD, 2 nov. 2016).


Meer lezen?

Eventmarketing, 2013, Karoline Wiegerink en Ed Peelen, Uitgeverij Pearson Benelux

The post Wat zijn de succesfactoren van event marketing? appeared first on  .

]]>
https://www.brandxtension.nl/succesfactoren-event-marketing/feed/ 0
De menselijke factor en de digitalisering https://www.brandxtension.nl/digitalisering/ https://www.brandxtension.nl/digitalisering/#respond Sun, 29 Oct 2017 18:55:32 +0000 https://www.brandxtension.nl/?p=2429 The post De menselijke factor en de digitalisering appeared first on  .

]]>

Technologie speelt een steeds ingrijpendere rol in ons leven en wij vragen ons wellicht af waar dit zal eindigen. Alhoewel menselijke interacties straks nog meer dan nu in de minderheid zullen zijn, zijn ze niet minder waardevol.

Daar kunnen merken hun voordeel mee doen… Op het moment dat digitaal de overhand neemt, en de menselijke interacties de minderheid worden, dan wordt de ‘human touch’ een premium, een echte toegevoegde waarde (Belleghem, 2014). Dat heb ik zelf in ieder geval zo al ruime jaren ervaren tijdens de werkzaamheden voor brandXtension; mensen zijn de ècht belangrijke assets. Zij zijn de connectie tussen merk en doelgroep; zij zijn in staat de emotionele link te leggen tussen een bedrijf en haar klanten. Daarom werken merk activaties op unieke plekken ook zo goed, mits goed doordacht en gebruikmakend van het juiste moment uiteraard.

Zo hebben we onder andere voor Achmea, Vodafone en Intratuin een aantal merk activaties op Schiphol mogen verwezenlijken. Het succes van die projecten zat met name in het feit dat de doelgroep op een sympathieke manier werd verrast en dat we een positieve beleving achter lieten. Deze belevingen kunnen op de digitale kanalen verder verspreid worden, waardoor we een nog groter bereik konden realiseren. De digitalisering en de menselijke relatie gaan hand in hand.

Emotionele relaties zijn sterk; we zijn en blijven mensen die contact en aandacht van anderen nodig hebben. Merken kunnen daar prima in faciliteren. Ze zouden hier nog veel meer uit kunnen halen om de juiste merk associaties mee te bouwen.

Meer lezen?
When digital becomes human, 2014, Steven van Belleghem, Uitgeverij LannooCampus

The post De menselijke factor en de digitalisering appeared first on  .

]]>
https://www.brandxtension.nl/digitalisering/feed/ 0